Evaluace úspěšnosti procesu integrace cizinců v dlouhodobém horizontu

Poskytovatel

Technologická agentura České Republiky – Program ÉTA

Doba řešení

01.08.2020 – 31.12.2023